STUDIX

STUDIX

Vi vil hjelpe din organisasjon med å lage fremtidens læringsressurser på nett. Vi lager innovative og nettbaserte læringstjenester for forlag, offentlig sektor og privat næringsliv. Studix består av et team med bakgrunn fra matematikk, maskinlæring, pedagogikk og informatikk. Vi bistår med rådgivning og utvikling av morgendagens læringsteknologi


Studix baserer sin know-how på forskning og utvikling gjennom ulike forskningsprosjekter i 5 år innen digital teknologi og adaptive læringsressurser. Vår kjernekompetanse ligger innenfor:

- Recommendation engine (adaptiv læring)

- Læringsanalyse

- Semantikk

- Dokumentgjenkjenning

- Samarbeids- og undervisnings-plattform

- Chatbot

ROBOTLÆRER

DaVinciStudix har utviklet en robotlærer som kan tilpasse undervisningen til hver enkelt elev, eller til elever som kollokverer. DaVinci kan stille riktig diagnose og kan slik tette igjen elevens kunnskapshull når de ikke klarer å løse oppgaver. Den kan også overbringe diagnosene til læreren slik at læreren kan bruke tiden sin mer effektivt. DaVinci får dette til fordi den snakker et pedagogisk språk som både lærere og elever forstår. DaVcini kan også gjenbruke eksisterende materiale slik at riktig innhold blir gitt til riktig elev til riktig tid. DaVinci har blitt utviklet gjennom forskning i et stort tverrfaglig konsortium. Se mer om forskning nederst.

LÆRINGSANALYSE

Få oversikt over læringsdata

Læringsanalyse består av to hovedutfordinger:


  • Hente riktig informasjon fra elevene
  • Presentere og sammenstille dataene på en riktig måte som gir verdi

​Dette er utforderende fordi ulike brukere tolker infographics forskjellig. Hva betyr 70% riktig? At du har fullført 70% av oppgavene, eller at vi vurderer din kunnskap til å være 70% av det mulige? Og hvordan vurderer man kunnskap?

​ Gjennom ulike forskningsprosjekter har vi mye erfaring med disse spøsmålene. Gjennom flere iterasjoner har vi forfinet våre læringspaneler.

SAMARBEIDSPLATTFORM

Digitalt klasserom Lærer kan undervise live i et digitalt klasserom med en digital tavle. På denne tavlen kan man dele mange forskjellige applikasjoner. Elever kan laste opp dokumenter og bla i boksider sammen. Elever kan også kollokvere sammen ved å løse digitale oppgaver eller bare diskutere. Man kan ha seanser sammen én-til-én, grupper, og større digitale "auditorier". Studix har også all annen nødvendig infrastruktur som køer og avtale av tid gjennom booking. Denne teknologien er brukt med stor suksess (se seksjonen om mediaoppslag).

DOKUMENTGJENKJENNING

Gjenkjenne bokside gjennom mobilkamera Eleven kan gjenkjenne en bokside ved å hovre over ved å bruke Studix app. Vi kan knytte digitalt og adaptivt innhold til denne boksiden (DaVinci stiller spørsmål og diagnose) eller samarbeid og kollokvier. Slik bygger vi en bro fra trykt medie til det digitale.


Vi har fått forsknings-finansiering av Japanske myndigheter til å utvikle denne teknologien sammen med et forskningsmiljø i Japan, og prosjektet har vart i ett år.


Fordelene med teknologien er:


  • Berører ikke åndsverk av boksiden
  • Den gjennkjenner en bokside iløpet av 1/7 sekund
  • Er 99,99% treffsikker blandt 10 millioner sider

KONSULENTTJENESTER

Vi hjelper din organisasjon med å lage det beste digitale lærignsopplegget. Gjennom konsulenttjenester skreddersyr vi en løsning for deg.

DRIFTING AV TJENESTER

Studix drifter flere ulike tjenester for din organisasjon knyttet til læringsanalyse, samarbeid, dokumentgjenkjenning og robotlærer.

I media

OM OSS

Studix har 8 ansatte med bakgrunn innen matematikk/statistikk, informatikk og maskinlæring. Eivind Stordal (daglig leder) vant Norsk Regnesentrals masterpris for beste masteroppgave i Modellering og Dataanalyse ved universitetet i Oslo (modeller for bølgeutbredelse av ultralyd), samt et McKinsey-stipend for gode resultater akademisk og i næringsliv. Med-gründer og partner Ali Elmasoudi er matematiker og sammen har de 20 års erfaring innen IT, bank (kvantitativ finans og strukturerte finans produkter), og kunstig intelligens.

FORSKNING

Ingen kvakksalver

Vi i Studix er opptatt av at våre teknologier faktisk bidrar til bedre læring og at det ikke bare er kvakksalver. Derfor har vi en aktiv forsknings-strategi for å forstå hvordan teknologien påvirker læring.


Vi har gjennomført flere forskningsprosjketer, blandt annet ett sammen med Utdanningsetaten i Oslo og NIFU støttet av Regionalt Forsknigsfond.


Vi har et aktivt nettverk av samarbeidspartnere ved Universitetet i Oslo, SINTEF og Universitetet i Agder.