STUDIX

STUDIX

Studix delivers collaboration technology for live collaboration over the web that works on all devices. The collaboration technology consists of a collaboration surface with many different tools that can be used by all participants in the meeting. The collaborative surface is used in Edtech, virtual meetings, support and sales.


Studix bases its know-how on research and development through various research projects:

- Deep collaboration online where members work on problem solving and workshops

- Semantics, text analysis and tagging

- Recommendation engine

OM OSS

Studix har 8 ansatte med bakgrunn innen matematikk/statistikk, informatikk og maskinlæring. Eivind Stordal (daglig leder) vant Norsk Regnesentrals masterpris for beste masteroppgave i Modellering og Dataanalyse ved universitetet i Oslo (modeller for bølgeutbredelse av ultralyd), samt et McKinsey-stipend for gode resultater akademisk og i næringsliv. Med-gründer og partner Ali Elmasoudi er matematiker og sammen har de 20 års erfaring innen IT, bank (kvantitativ finans og strukturerte finans produkter), og kunstig intelligens.

FORSKNING

Vi i Studix er opptatt av at våre teknologier faktisk bidrar til en bedre software-utviklingsprosess. Derfor har vi hatt en aktiv forsknings-strategi for å forstå hvordan teknologienungerer i team-samarbeid.


Vi har gjennomført flere forskningsrosjekter, støttet av Regionalt Forsknigsfond og Forskningsrådet.


Vi har et aktivt nettverk av samarbeidspartnere ved Universitetet i Oslo, SINTEF og Universitetet i Agder.